Reflower x Social EnterpriseNL x Buy Social

Reflower x Social EnterpriseNL x Buy Social

Social Enterprise NL gaat uit van de definitie die de Europese Commissie gebruikt voor ‘sociale onderneming’. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) gebruikt deze. In de definitie staat niets over een specifieke juridische vorm. In Nederland hébben sociale ondernemingen ook geen eigen rechtsvorm. Social Enterprise NL vindt dat deze er moet komen. 

Europese definitie 'sociale onderneming'

  • Onderneemt allereerst vanuit een maatschappelijke missie (impact first).

  • Maakt impact als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert. 

  • Heeft een verdienmodel.

  • Ziet winst als middel, niet als doel.

  • Is transparant en eerlijk naar iedereen.

  • Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd. 

  • Baseert bestuur en beleid op gelijke invloed van alle betrokkenen. 

Code Sociale Ondernemingen
Als je een sociale onderneming wilt opzetten en tot een succes wilt maken, heb je aan een juiste definitie niet genoeg. Hoe vertaal je die definitie naar beleid en bedrijfsvoering? Hoe zouden deze eruit moeten zien? Dat staat uitgewerkt in de Code Sociale Ondernemingen.

Juridische positie sociale ondernemingen
Sociale ondernemingen hebben in Nederland nog geen aparte juridische positie. De meeste zijn een BV. Andere zijn een stichting, vof of coöperatie. Sommige zijn een BV én een stichting. Wij vinden dat er een aparte, passende juridische vorm moet komen voor sociale ondernemingen. Een vorm waarin zij hun principes weerspiegeld zien. En het geeft overheden en andere business partners duidelijkheid dat het echt om een sociale onderneming gaat. 

Verschil goede doelen, sociale ondernemingen en gewone bedrijven
Het verschil tussen goede doelen, sociale ondernemingen en reguliere bedrijven in beeld gebracht; van ‘alleen impact’ naar ‘impact voorop’ naar ‘financiën voorop’:

Schermafbeelding 2019-03-22 om 13.16.22.png

Impact first, maar hoe meet je dat?

Sociaal ondernemers hebben in de eerste plaats een maatschappelijke missie; zij willen vóór alles een maatschappelijk probleem oplossen. Impact first! Maar hoe weten ze of hun aanpak succes heeft, en of ze deze wellicht moeten bijsturen. En wat ze al over hun resultaten kunnen communiceren? Daarvoor is het meten van maatschappelijke impact cruciaal. Social Enterprise NL stimuleert de ontwikkeling van beschikbare tools voor ondernemers. Zodat het gemakkelijker en goedkoper wordt, en voor de buitenwereld beter te begrijpen.

Maatschappelijke meerwaarde creëren
Elke sociale onderneming heeft als missie maatschappelijke meerwaarde te creëren. Fundamenteel anders dan bij gewone bedrijven, staat dit doel in het hart van haar bedrijfsstrategie. Het is in de eerste plaats haar eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of ze die meerwaarde ook echt creëert. En om deze ook voor haar stakeholders beschikbaar te maken. Draagt de sociale onderneming daadwerkelijk bij aan het oplossen van het maatschappelijk probleem dat zij centraal heeft gesteld?
 

Schermafbeelding 2019-01-29 om 15.57.15.png

Beter impact meten
Het definiëren en meten van impact is nog een zeer jong vakgebied. Voor veel sociale ondernemingen is het nu nog te duur en te complex om met regelaat betrouwbaar impact te meten. Social Enterprise NL heeft als focus om dit makkelijker en meer toegankelijk te maken, en om onderzoek naar impact te stimuleren. Met twee publicaties (zie onderaan deze pagina) helpt ze sociaal ondernemers op weg. Ook bieden we Het Impactpad aan dat de ondernemer op weg helpt en hebben we in samenwerking met Avance Impact een nieuw groeiprogramma ontwikkeld: Expeditie Impact.  

Het Impactpad: een praktische handleiding
Het Impactpad is een openbare, online handleiding die ondernemers helpt om impact te meten. Het geeft praktische steun bij het zetten van de juiste stap(pen). De handleiding bestaat uit een overzicht van de meest relevante indicatoren voor drie maatschappelijke thema’s. Ook beschrijft Het Impactpad welke instrumenten handig zijn om metingen mee uit te voeren. Andere betrokken partijen, zoals gemeentes en impactinvesteerders, kunnen eveneens gebruik maken van de handleiding. Social Enterprise NL ontwikkelde Het Impactpad samen met Avance Impact en Impact Centre Erasmus.

Expeditie Impact: van mooie impactambities naar concrete resultaten
In Expeditie Impact groei je van mooie ambities naar concrete resultaten. In dit op maat gemaakte traject van een half jaar ga je aan de slag met het meten van je impact. Je krijgt theorieën en modellen aangeboden die je meteen in de praktijk brengt, door zelf een impactmeting op te zetten en data te verzamelen. Daarnaast wissel je ervaringen uit met collega sociaal ondernemers. In de grande-finale deel je de resultaten van jouw impactonderzoek met je eigen stakeholders en een breder publiek.

 

Reflower

Het is duurzamer om samen blijvende bloemen te delen dan iedere keer verse bloemen te kopen en weg te gooien. Reflower zorgt voor minder verspilling, reduceert CO2 uitstoot én draagt bij aan de circulaire economie. Kunstbloemen zijn kostbaar en het is een beetje saai om altijd dezelfde bloemen te hebben staan. Members kiezen iedere keer een ander boeket met bijpassende vaas uit in de duurzame bloemenbieb. Ze kiezen voor een alternatief met minder klimaatimpact, met gemak, luxe uitstraling en een goed verhaal.Reflower is het platform waar ruim 200 particulieren en zakelijke klanten kunstbloemen delen. Het is een Product as a Service, gestart begin 2020, vanuit de wens van Ellyne Bierman om deel te nemen aan de circulaire economie.

Verse bloemen lijken groen, maar hebben vaak negatieve klimaatimpact door:
- Vliegkilometers
- Pesticiden
- Alle bloemen worden weer weggegooid.

Blijvende bloemen, zoals wij kunstbloemen graag noemen, zijn prachtig, bijna niet van verse bloemen te onderscheiden maar het is wel een beetje saai om altijd dezelfde bloemen te hebben staan.

Het is een bewuste keuze om minder verse bloemen te kopen. Wij zijn er trots op dat wij samen met onze members bijdragen aan de klimaatdoelen en aan de circulaire economie.

Reflower:
1. Zero waste
2. Reduceert CO2 uitstoot
3. Draagt bij aan de circulaire economie.Meer weten?
Kijk op de website

https://www.social-enterprise.nl/onze-leden/lid/reflower-1163

Terug naar blog