Zijn verse bloemen nutteloze consumptie?

Zijn verse bloemen nutteloze consumptie?

Het woord nutteloze consumptie is het sleutelwoord naar een duurzamere samenleving. Kleding, electronica, meubels, keukens, auto’s, speelgoed, fietsen en verse bloemen veroorzaken een groot deel van de emissies die de rijkste 10% van de wereldbevolking uitstoot. 100% circulair = zero waste = minder productie

Een oplossing voor dit probleem is om product-as-a-service- oplossingen aan te bieden. Een circulair alternatief dat kan helpen bij het verminderen van deze emissies. Kunstbloemen huren in plaats van steeds weer verse bloemen te kopen. Wij vervangen verse bloemen voor blijvende bloemen die een langere levensduur hebben. Saaiheid lossen we op door de bloemen regelmatig te vervangen. We zijn extreem zuinig op onze vazen en bloemen. Reduce. Re-use. Reflower!

Dit is een voorbeeld om de energievraag te verminderen, nutteloze consumptie tegen te gaan en tegelijkertijd klimaatplannen te versterken.

Verspil geen energie aan nutteloze consumptie

17 jan   FD.NL Hans Stegeman


Met veel plannen en steeds meer geld proberen we onze economie minder broeikasgassen te laten uitstoten. Meer windturbines en zonnepanelen, elektrische auto’s en efficiënter energiegebruik, zodat we hetzelfde kunnen blijven doen, maar dan zonder uitstoot. Tot nu toe zijn we nog niet veel verder gekomen dan dat de toename van het mondiale energiegebruik wordt opgevangen door broeikasgasloze productie. Met als gevolg dat de totale mondiale uitstoot in 2022 weer piekte. Helemaal geen energietransitie, hernieuwbaar is vooral additie. En hoewel de uitstoot minder snel stijgt, slaan we er maar niet in deze te ontkoppelen van economische activiteit.


Urgentie genoeg, maar perspectief te weinig. De vele klimaatambities leiden op papier tot het beperken van de opwarming tot 2,7 graden. Dat is ver verwijderd van de in 2015 in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken 1,5 graden. De weerbarstige realiteit zet ook die plannen onder druk. Zo lukt het beleidsmakers niet het benodigde beleid, zoals het beprijzen van broeikasgassen, snel te introduceren. Maar zelfs dan is het zeer twijfelachtig of er wel genoeg broeikasgasvrij kan worden geproduceerd.


‘Met de huidige klimaatplannen houden we onszelf gigantisch voor de gek’
Want om de plannen te laten slagen moet ongeveer 20% van alle fossiele energie worden gebruikt om een hernieuwbaar energiesysteem te bouwen. Daarnaast hebben we een enorme berg metalen nodig. Dat kost tijd om die te delven, maar zal ook de halve aarde omwoelen en vooral kwetsbare gebieden en mensen bedreigen.

En dan hebben we nog de opslag van een enorme hoeveelheid CO2 ingecalculeerd, op basis van techniek die nog nauwelijks is bewezen.

Als ik dit zo zie, ontkom ik niet aan de gedachte dat we onszelf gigantisch voor de gek houden. Deze plannen zijn wensdenken. Beter is het om het over de energievraag te hebben. Die wordt bepaald door economische activiteit, waarbij de rijkste 10% van de wereldbevolking - wij in Europa en Noord-Amerika - verantwoordelijk is voor 48% van alle emissies. Een groot deel daarvan voor onnodige consumptie en productie. We zullen daarom toch één punt met nadruk moeten toevoegen op de klimaatagenda: genoegen nemen met genoeg. In het bijzonder voor ons, in het rijke Westen.

Eigenlijk is het heel simpel. De grootste klapper in onze CO2-reductie, zonder dat een gemiddeld leven er slechter van wordt, kan behaald worden door minder nutteloze consumptie.

Moeilijk? Natuurlijk.

Maar beter dat dan vasthouden aan de huidige fata morgana-aanpak van klimaatverandering. Mentale grenzen zijn makkelijker te slechten dan fysieke barrières. Laten we daar onze energie maar eens aan besteden.
Hans Stegeman is hoofdeconoom van Triodos Bank. Reageer via opinie@fd.nl.

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/opinie/1464994/verspil-geen-energie-aan-nutteloze-consumptie-hra3caAWpMS6?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_campaign=earned&utm_content=20230118

Terug naar blog