Return to Sender Impact Rapport 2022

Return to Sender Impact Rapport 2022

We zijn trots op de samenwerking met Return to Sender. Dit is het Impact Rapport van 2022. We gebruiken veel van de RtS vazen in onze bloemenbieb. Samen met jullie hebben we deze impact kunnen realiseren.

Armbanden uit Mali

Vooral zijn we trots op de vrouwen in de verschillende regio’s van de wereld met wie we samenwerken. Vrouwen die vanuit een situatie die verre van ideaal is in staat zijn om de kracht en het plezier te vinden om mooie dingen te maken en op die manier hun leven verbeteren, voor zichzelf en voor hun kinderen!

We maken het verschil in het leven van een heleboel mensen. In 2022 heeft Return to Sender we bijgedragen aan 1591 banen (dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor).
Daarnaast hebben we geïnvesteerd in living wage projecten in India en Nepal. Als je daar meer over wilt weten, kijk even op onze website!

Namens de vrouwen achter Return to Sender: bedankt!  ❤️

Wat doet Return to Sender precies?

Leefbaar Loon Project

We streven ernaar om aan zoveel mogelijk eerlijke banen bij te dragen met goede arbeidsomstandigheden en een loon waarmee werknemers een fatsoenlijk leven kunnen leiden. We betalen al onze producenten momenteel al een goed loon (boven het minimumloon) en werken volgens eerlijke handelsregels. Maar met het leefbaar loon project kunnen we gaan bijdragen aan nog betere omstandigheden voor de werknemers.

Wat is een leefbaar loon?

Een leefbaar loon is het loon dat een werknemer in een bepaalde plaats of regio ontvangt voor een standaardwerkweek. Dit is echt voldoende is om de werknemer en zijn gezin om een behoorlijke levensstandaard te kunnen bieden. Dit omvat alle belangrijke dingen die je in de onderstaande afbeelding ziet. Dit loon omvat ook geld om te sparen voor later en voor onverwachte gebeurtenissen.

Waarom een leefbaar loon?

Een leefbaar loon beïnvloedt werknemers bij beslissingen die ze nemen op het gebied van gezondheid, voeding, gezin, veiligheid en de toekomst. Een leefbaar loon aan werknemers betalen is een investering in een sterk bedrijf, een sterke lokale economie en een gezonde gemeenschap om zaken mee te doen. Het draagt ​​bij tot de ontwikkeling van toegewijde, bekwame en gezonde arbeidskrachten, het creëren van hoogwaardige producten en goede zorg voor werknemers.

 

De Living Wage Gap

Het leefbaar loon is een variabel loon. Dit afhankelijk van land, regio, gezinsgrootte, inflatie en vele andere factoren.

Wij gebruiken benchmarkonderzoek van Global Living Wage Coalition en Fair Wear Foundation als uitgangspunt om de ‘kloof’ tussen huidig loon ​​en leefbaar loon (de Living Wage Gap) te berekenen.

Voorbeeld;
In India is het leefbaar loon in de regio van onze producenten USD 200,- per maand. De werknemers verdienen hier USD 135,- per maand. Het living wage gap is dus USD 65,- per maand.

 

Wat doen we precies?

1. Premium betalen
We betalen een Better Life Premium (bonus) aan de werknemers.

We kunnen de kloof niet in één keer dichten, daarom beginnen we met het betalen van de ‘Better Life Premium’. Dit is een premie van 5% -10% bovenop de arbeidskosten per item Onze berekening van deze premie is afhankelijk van het ‘living wage gap’, de kostprijs van het product en het aantal bestellingen.

De premie wordt betaald bij betaling van de bestelling en wordt van onze eigen marge afgetrokken. Dit verhoogt de verkoopprijs niet, zodat de klant ook kosteloos kan investeren in een leefbaar loon. De premie is gereserveerd op een bankrekening van de producent en worden eens per kwartaal als bonus uitgekeerd aan de werknemers.

De betalingen aan werknemers worden geverifieerd door een lokale externe partner. Return to Sender heeft ook toegang tot al deze loonstroken. In de toekomst hopen we deze premiebetalingen te integreren in het maandelijks loon- en betalingssysteem.

 

2. Training
We geven financiële training in samenwerking met een lokale partner aan de medewerkers (gericht op financieel inzicht en overzicht).

De werknemers zijn persoonlijk betrokken bij het hele Living Wage-project. Daarom organiseren we werkgroepen bij de producent en faciliteren we een gesprek tussen arbeiders, HR en management.

Dit is belangrijk om het begrip, de betrokkenheid bij het onderwerp ‘Leefbare lonen’ te vergroten en om ervoor te zorgen dat deze bonussen goed worden besteed.

Wij organiseren een training via een onafhankelijke externe lokale partij.
Onderwerpen die we in de training opnemen:

  • Wat betekent leefloon voor de arbeiders en hun leefsituatie?
  • Hoe kunnen de arbeiders hun verhoogde inkomen op een weloverwogen manier besteden?
  • Hoe beginnen de arbeiders met sparen?
  • Hoe kunnen de werknemers een overzicht van hun financiën creëren en behouden?
  • Wat zijn hun prioriteiten en doelen? En hoe kunnen ze dit geld daarvoor gebruiken?

Deze partner bezoekt de producent zodat ze persoonlijk met de werknemers in hun eigen taal kunnen praten. Ook organiseren en presenteren ze de ‘kick-off’, dit het moment van de eerste betaling en ze verifiëren of de premies ook daadwerkelijk aan de arbeiders worden betaald.

 

3. Andere afnemers betrekken
Motiveren en helpen andere afnemers om ook hun eigen Better Life Premium te gaan invoeren.

De potentiële impact en behoefte van leefbare lonen is ingrijpend en dit willen we samen met andere afnemers doen!

Wanneer alle andere afnemers zich bij dit initiatief blijven aansluiten en hun aandeel in de aankoop investeren om de ‘kloof’ tussen leefbare lonen te dichten, zijn we in staat om daadwerkelijk aan alle werknemers een leefbaar loon te betalen. Daarom motiveren we ook actief andere kopende merken om dit project bij hun bedrijf te starten, en helpen we hen op weg met tips en tools.

Terug naar blog