Leestip// VN

Leestip// VN

Welk probleem lossen we eigenlijk op met economische groei?

We moeten een stap zetten in ons denken. In plaats van ons succes uit te drukken in termen van groei, zullen we dat moeten doen in termen van vooruitgang. In plaats van louter te meten in welvaart, zullen we ons moeten richten op het meten van welzijn.

Zeker, de economie krimpt dit jaar met minimaal vijf procent. Maar laten we dat in perspectief zetten: de omvang van onze economie is vergelijkbaar met die van 2014.

De onvermijdelijke vraag is: welk probleem lossen we anno 2020 nog op door domweg te focussen op nog meer groei. Geloven we werkelijk dat de woningnood zichzelf oplost als we weer een paar procent groeien? Dat het lerarentekort dan als sneeuw voor de zon verdwijnt? Dat flexwerkers opeens wel genoeg verdienen om te sparen voor hun oude dag? En dat het klimaatprobleem spontaan verdwijnt, omdat het vanzelf weer kouder wordt?

Of is het tijd geworden om uit een ander vaatje te tappen? https://lnkd.in/ezj-WWQ

Geschreven door Sander Heijne en Hendrik Noten. Ward Wijndelts Vrij Nederland

Kees Klomp geeft inzicht in de betekeniseconomie en de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden. Als je dit interessant vindt, volg Kees!
Terug naar blog