De tien belangrijkste punten van het nieuwe IPCC-klimaatrapport

De tien belangrijkste punten van het nieuwe IPCC-klimaatrapport

Vandaag wordt het IPCC -klimaatrapport gepresenteerd. IPCC is de VN-organisatie die uit 14.000 onderzoeken naar klimaatverandering een samenvatting schrijft. De basis voor klimaatafspraken, die in november tijdens de klimaattop in Glasgow worden vastgelegd. Het Parijs-akkoord uit 2015 wordt aangescherpt.

De aarde warmt op, de ijskappen smelten, het water stijgt, er is steeds meer extreem weer. De mensheid put de aarde uit.

We moeten broeikasgassen terugdringen en CO2 opslag vergroten. Bossen aanleggen, biodiversiteit vergroten, fossiel brandstofgebruik terugdringen. Bedrijven de CO2 uitstoot laten compenseren. Ons consumentengedrag aanpassen.

Een van de conclusies: "Het leven op aarde kan herstellen van de drastische klimaatverandering. Mensen kunnen dat niet".

Ik weet niet of je kinderen hebt, maar onze jongens zijn uit 2014 en 2015. En het lijkt gisteren dat ze geboren zijn. De tijd vliegt voorbij. Het Parijs klimaatakoord, beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5-2 graden is ontoereikend gebleken. Landen bepalen zelf de klimaatdoelstellingen. Vliegverkeer en scheepvaart worden niet vermeld.

Nederland had als doelstelling in 2030 broeikasgassen met 49% terug te dringen tov 1990. In 1990 ging ik naar de tweede klas van de middelbare school. De Golfoorlog brak uit, Duitsland herenigde en de eerste aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden werd uitgezonden.

Het is mijn doelstelling om mijn kinderen, kleinkinderen én die van jou van onze aarde te kunnen laten genieten zoals wij dat zelf ook doen. Desnoods met GTST. We moeten veranderen, we moeten de tipping points proberen te voorkomen.

Mijn bijdrage daaraan is het meewerken aan de circulaire economie, CO2 reductie én het aanbieden van een alternatief voor verse bloemen, die vaak ingevlogen worden uit Afrika.

Bloemen, hoe erg kan het zijn?
Er wordt jaarlijks voor meer dan 550 miljoen euro aan bloemen uit Ethiopië en Kenia geïmporteerd. Met vliegtuigen. Door overvloedig gebruik van gif en water komt de voedselproductie in die landen in gevaar. Ook de arbeidsomstandigheden zijn slecht.

De medewerkers, veelal vrouwen, worden slecht betaald ( onder 1€90 per dag, de absolute armoedegrens) en er wordt gif gespoten dat in Nederland verboden is. Ook wordt er veel water gebruikt, wat vaak al zeer schaars is in die landen. Door de bloementeelt blijft er te weinig land en water over voor de lokale bevolking om voedsel te verbouwen.

Een oplossing voor het Afrikaanse probleem heb ik niet, maar als de rozenvraag in Nederland afneemt, kunnen ze de plantages wellicht gebruiken om voedsel te produceren. Om de opbrengst lokaal te verkopen en op te eten. Dat scheelt in ieder geval de vliegtuigen die op en neer vliegen.

De tien belangrijkste punten van het nieuwe IPCC-klimaatrapport

1. 

Het is onmiskenbaar dat de atmosfeer, de oceaan en het land zijn opgewarmd onder invloed van de mens.

2. 

De zeespiegel is 20 centimeter gestegen tussen 1901 en 2018, en die stijging gaat steeds sneller: tussen 2006 en 2018 drie keer zo snel als tussen 1901 en 1971.

3. 

Klimaatverandering heeft invloed op talloze weers- en klimaatextremen overal ter wereld: hittegolven, hevige regenval, droogte, tropische cyclonen. Het is duidelijker dan voorheen dat dit door de mens wordt veroorzaakt.

4. 

De wereldwijde temperatuur zal blijven stijgen tot het midden van deze eeuw, ongeacht het scenario dat de uitstoot van broeikasgassen volgt

5. 

De opwarming zal de 2 graden in de 21e eeuw overschrijden, tenzij de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in de komende tientallen jaren fors lager wordt.

6. 

Als we willen dat de klimaatopwarming beperkt blijft tot een bepaalde waarde, is het op z’n minst nodig om netto nul CO2 uit te gaan stoten.

7. 

Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel omlaag gaat, zal de zeespiegel 44 tot 76 centimeter stijgen in 2100. In het hoogste scenario rijst de zeespiegel 63 tot 101 centimeter.

8. 

Veel veranderingen zijn onomkeerbaar, gedurende eeuwen of zelfs millennia, vooral veranderingen in de oceaan, de ijskappen en de hoogte van de zeespiegel.

9. 

De opwarming zal leiden tot hevigere regen en intensere droogte.

10. 

Overal ter wereld zal de impact van klimaatverandering steeds meer voelbaar worden.

 

Via NOS
Sector erkent: veel mis met bloemen uit Afrika /02-07-2019

De opwarming van de aarde volgens de wetenschap: gezaghebbend klimaatrapport komt eraan /09-08-2021

VN-panel kijkt naar klimaatverandering / 26-7-2021

Via de Volkskrant

De tien belangrijkste punten van het nieuwe IPCC-klimaatrapport

Vandaag verscheen het nieuwe en zesde klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de toonaangevende klimaatwerkgroep van de Verenigde Naties. De tien belangrijkste punten van het rapport hier op een rij. 09-08-2021
Terug naar blog