Enthousiasme voor circulaire economie neemt toe

Enthousiasme voor circulaire economie neemt toe

De Monitor Duurzaamheid van ABN AMRO Bank N.V. laat zien dat het enthousiasme voor de circulaire economie toeneemt. En dat consumenten steeds meer open staan voor Product-as-a-Service-diensten. Wij verwachten een verdere toename van het bewustzijn van consumenten en zien een toename in het aantal members dat lid wordt van de Duurzame Bloemenbieb.

Reflower is opgericht met als doel blijvende bloemen te verhuren aan particulieren en bedrijven, zodat zij samen kunstbloemen kunnen delen. Dat reduceert floral waste & CO2 uitstoot van verse bloemen ( gemiddeld 4kg volgens Milieucentraal per bos) en zet mensen aan tot een duurzamere levensstijl.

Het bedrijf kent een vliegende start; er hebben zich sinds januari 2020 meer dan 100 members aangemeld bij de duurzame bloemenbieb, zowel zakelijke klanten als particulieren. Reflower is geselecteerd voor het Accelerator Sustainability Programma GO!-NH van de Provincie Noord-Holland. Op 16 juni wordt deze GO!-NH Accelerator afgesloten met een Demo Day als onderdeel van het online festival New Economy Now. Schrijf je gratis in via de website.

 

De volledige tekst van het persbericht staat hieronder:

Enthousiasme voor circulaire economie neemt toe

De Monitor Duurzaamheid van ABN AMRO laat zien dat het enthousiasme voor de circulaire economie toeneemt. En dat consumenten steeds meer open staan voor Product-as-a-Service-diensten. Wij verwachten een verdere toename van het bewustzijn van consumenten en zien een toename in het aantal members dat lid wordt van de Duurzame Bloemenbieb.

Reflower is opgericht met als doel blijvende bloemen te verhuren aan particulieren en bedrijven, zodat zij samen kunstbloemen kunnen delen. Dat reduceert floral waste & CO2 uitstoot van verse bloemen ( gemiddeld 4kg volgens Milieucentraal per bos) en zet mensen aan tot een duurzamere levensstijl. 

Het bedrijf kent een vliegende start; er hebben zich sinds januari 2020 meer dan 100 members aangemeld bij de duurzame bloemenbieb, zowel zakelijke klanten als particulieren. Reflower is geselecteerd voor het Accelerator Sustainability Programma GO!-NH van de Provincie Noord-Holland. Op 16 juni wordt deze GO!-NH Accelerator afgesloten met een Demo Day als onderdeel van het online festival New Economy Now.

Uit de recent gepresenteerde Monitor Duurzaamheid van ABO AMRO - tweede kwartaal 2020 - blijkt dat consumenten meer overtuigd raken van ‘product -as-a-service’-diensten ( PaaS). Ze zien in de transitie naar een circulaire economie een grotere rol voor zichzelf. Aanbieders van PaaS verwachten een verdere toename van het bewustzijn. Dat de consument in de duurzame transitie een grotere een rol voor zichzelf ziet, is goed nieuws.

In een circulaire economie staat behoud van waarde centraal: grondstoffen, materialen en producten worden zo lang mogelijk hergebruikt en de impact van de economie op de natuur wordt tot een minimum beperkt. Vorig jaar verwachtte de helft van de consumenten de komende vijf jaar bij te gaan dragen aan de circulariteit, in de jongste Monitor Duurzaamheid is dit opgelopen naar 70 procent.

 

Uit onderzoek van onderzoeksbureau I&O Research blijkt dat veel Nederlanders de coronacrisis als een kans zien voor een duurzamere economie. De huidige problematiek zet ze aan het denken over hoe de samenleving en economie zijn ingericht en hoe dit in de toekomst anders kan.

Product-as-a-Service (PaaS): van bezit naar gebruik
Bedrijven blijven niet achter bij het toegenomen bewustzijn van de consument op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. Zo ontstaat vanzelf meer momentum voor PaaS, het businessmodel waarbij de consument gebruiker wordt van producten die in het bezit blijven van de leverancier.


Uit de Monitor:
Circulair ondernemen in tijden van crisis

Reflower verhuurt niet van echt te onderscheiden kunstbloemen aan zowel de zakelijke markt als aan consumenten. De bloemen worden op maandbasis gehuurd en op afspraak vervangen. De zakelijke markt is als gevolg van de coronauitbraak ingestort, maar de consumentenmarkt is juist met 30 procent gestegen. Volgens Ellyne Bierman, eigenaar en oprichter van Reflower, leidt de coronacrisis ertoe dat consumenten bewustere keuzes maken: “Door het instorten van de sierteelt beseffen mensen dat het eigenlijk vreemd is wat er gebeurt. Bloemen komen uit verre landen of worden gekweekt in de kas, die komen op de veiling van Aalsmeer, worden vervolgens getransporteerd en staan dan ergens een week op tafel om tenslotte te worden weggegooid. Dat is zonde.”

De volledig Monitor Duurzaamheid tweede kwartaal 2020 met als titel Enthousiasme voor de circulaire economie neemt toe geschreven door Bram van Amerongen en Rob van Willigen is te downloaden op 
insights.abnamro.nl.

New Economy Now - online festival
Dinsdagmiddag 16 juni start het New Economy Now Festival met keynote speaker Kate Raworth ( over Doughnut Economics), daarna presenteert Reflower een workshop over circulaire lifestyle, samen met Nowa (sieraden gemaakt van goud, gewonnen uit mobiele telefoons). Ook de overige GO!-NH deelnemers presenteren de ontwikkelingen van hun propositie, groei, ambitie en uitdagingen onderverdeeld in de thema’s: de korte voedselketens, de Nederlandse textielketen, circulaire lifestyle, alternatieve plastic oplossingen, digitale inclusie en meer! Meer informatie staat op https://neweconomynow.nl/  

 

Back to blog