Rozen voor je liefje?

Rozen voor je liefje?

With love, deze reminder ❤️: Geef jij met liefde een bosje rozen op Valentijnsdag? Wist je dat veel rozen uit Oost-Afrika komen?

💧Er heerst al anderhalf jaar droogte in de Hoorn van Afrika? De ergste droogte in veertig jaar.

🐄 Het vee gaat dood, het land is gortdroog. 36 miljoen mensen hebben hier mee te maken. Tien mensen hebben de beschikking over 1 jerrycan water, elke drie dagen.

🥀De volgende gegevens zijn van Sher, de grootste Nederlandse rozenkweker in Ethiopië, van Gerrit en Peter Barnhoorn.

🌹Elke dag worden 2,4 – 4 miljoen rozen per vliegtuig geëxporteerd naar Nederland

💧Elke roos drinkt 5-10 liter Ethiopisch water

🏊‍♂️Sher pompt elk jaar 2.000 olympische zwembaden ( 2,5 miljoen liter per zwembad) aan water op uit het nabijgelegen meer en rivieren

💦Het waterpeil van het meer zakt elk jaar verder

☠️Afvalwater komt vol met giftige bestrijdingsmiddelen terug in het meer

🐟Dit leidt tot een toename van miskramen en huidaandoeningen omdat mensen dit water drinken en de vissen eruit eten

🥵Werknemers worden niet beschermd tegen schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn pakken, maar deze dragen leidt tot hittestress

🤢Werknemers worden ziek

💰Ondertussen krijgen 10.000 Ethiopische werknemers van dit bedrijf gezamenlijk minder betaald dan de 40 Nederlandse werknemers

🌍In Ethiopië is niet te leven van minder dan € 1 per dag

🤑De Nederlandse eigenaren staan in de Quote 500 met een geschat vermogen van € 220 miljoen

🌹Verras je geheime geliefde of geliefde verkering met een bos blijvende bloemen. Wij bezorgen dinsdag beeldige boeketten. www.reflower.nl

💚Remember:
Reduce | Re-use | Reflower, de duurzame bloemenbieb

💡VPRO Arjen Lubach heeft er een item over opgenomen in de Avondshow. Kijk dat nog even.


Bericht van Matthias Olthaar
Lector (Professor) Green Economics & Process Optimization at NHL Stenden Hogeschool | Stenden University of Applied Sciences

❤️Heb je een leuk Valentijnsdag alternatief? Zet het hieronder, dan inspireren we elkaar tot betere keuzes. ❤️

Ik snap dat je dit liever niet wilt horen. Want bloemen houden van mensen, en mensen houden van bloemen. Maar de negatieve klimaatimpact van de sierteelt is vele malen groter dan wij ons kunnen voorstellen.

I hate to tell, I told you so, but I told you so!

https://youtu.be/r0234aGo478
Terug naar blog